Great Chinese Lessons for Students

Improve your Chinese grades at school & university

On Modulo Live, you’ll learn what you need. Study Mandarin speaking, listening, reading and writing for high school and university from the comfort of home.

Chinese courses for adults      HSK Test preparation courses

หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ของโมดูโล่ ไลฟ์เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งใน โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา รวมถึง โรงเรียนเอกชนและรัฐบาล

คอร์สเรียนของเราถูกออกแบบมาให้เหมาะกับกลุ่มวัยเรียน ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทักษะภาษาจีนทุกด้านที่ต้องการและสามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนได้ทุกระดับ ติวเสริมอังกฤษแบบได้ทั้งความรู้ สนุก และนำไปใช้ได้จริง เพราะผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุด! เหล่าซือของเราทุกคนมีทั้งประสบการณ์และความสามารถในการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนทุกระดับ

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ของเรามีวิธีการสอนออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสมผสานการเรียนภาษาจีนเข้ากับวัฒนธรรม เพราะเรามั่นใจว่าการสอนนักเรียนให้ทันโลกในปัจจุบัน ทั้งวัฒนธรรม ค่านิยม พร้อมทั้งสอนทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใสของวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียนทุกคน

ระดับ HSK
นักเรียนวัยรุ่นผู้หญิงเรียนคอร์สออนไลน์กับ โมดูโล่ ไลฟ์

หลักสูตร

หลักสูตรภาษาจีนของโมดูโล่

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์

ESC Kids

สนุกและได้ผลจริง คอร์สเรียนนี้รวบรวมวิธีการเรียนที่แปลกใหม่ เรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายสำหรับการเรียนภาษาจีนสำหรับวัยเรียน ซึ่งคอร์สเรียนออนไลน์นี้พัฒนามาจากประสบการณ์และะความคิดเห็นของเด็กๆที่เคยเรียนจริง

Standard HSK

เห็นผลตั้งแต่เริ่มเรียน
คอร์สเรียนที่ทันสมัยและสนุกสนาน ที่จะทำให้ผู้เรียนในทุกช่วงอายุและทุกระดับภาษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนและรวมไปถึงได้คะแนนสอบ HSK ที่ดีเยี่ยม โดยคอร์สเรียนจะเน้นทักษะทั้ง 4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานไปพร้อมๆกัน!

Custom Course

เลือกทักษะการเรียนรู้ของตัวเอง
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเรียนคอร์สออนไลน์ตัวต่อตัวนั่นก็คือ การที่นักเรียนจะสามารถเลือกหัวข้อในการเรียนได้เอง ไม่ว่าจะเป็นเหล่าซือช่วยสอนการบ้าน หรือช่วยแนะนำและฝึกการเสนองานที่โรงเรียนโดยอิงตามวัตถุประสงค์ของเด็กแต่ละคน

Easy Steps to Chinese

ภาษาจีนที่ง่ายกว่าเดิม

คอร์สเรียนที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัยเรียนในทุกระดับ นี่เป็นคอร์สเรียนพร้อมกับหนังสือเรียนที่ดีเยี่ยมจากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

จาก HSK 1 จนถึง HSK 4

คอร์สนี้ได้คัดสรรมาอย่างดีสำหรับผู้เรียนระดับพื้นฐาน ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยและกิจกรรมที่นำไปใช้ได้จริง น้องๆ จะได้ฝึกอ่านพินอินและฝึกออกเสียง รวมถึงได้เรียนตัวอักษรจีนและอื่นๆ ผู้เรียนจะมีความมั่นใจ กล้าที่จะพูดและเขียนภาษาจีนมากขึ้น

จุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้คือการสร้างพื้นฐานทางภาษาจีนที่แข็งแรงให้กับเด็กที่มีพื้นฐานไม่มากหรือไม่มีพื้นฐานเลย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนตัวอักษรจีน

 • หนังสือ
  เน้นพัฒนาการด้านการพูดและการฟัง เด็กๆจะได้พูดและทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาจีนตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียน!

 • เหล่าซือ
  เหล่าซือจะช่วยพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์มากมาย ฝึกการอ่านตัวอักษรจีนทีละขั้นตอน โดยจะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์และจินตนาการไปพร้อมๆกัน

 • สื่อการสอนประเภทเสียง
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนอย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ ไปพร้อมๆกับกิจกรรม เกมส์ เพลงและแบบฝึกหัดที่ไม่น่าเบื่อ

มาเป็นนักเรียนภาษาจีนของเราสิ!
นักเรียนกำลังเรียนภาษาจีน
รูปหน้าต่างในห้องเรียนโมดูโล่

เตรียมสอบ HSK

เตรียมพร้อมสำหรับผลสอบที่น่าพอใจ

คอร์สที่มุ่งพัฒนาทักษะของผู้เรียนทุกระดับเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ HSK


Standard Course HSK

จาก HSK 1 Beginner ไปจนถึง HSK 6 Advanced

นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาษาใหม่และการฝึกทำข้อสอบ เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะที่จำเป็น และพร้อมที่จะทำข้อสอบ HSK อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบแล้ว นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถภาษาจีนที่จะทำให้เป็นผู้พูด ผู้ฟัง ผู้เขียนและผู้อ่านภาษาจีนที่เก่งยิ่งขึ้น
เราคัดสรรหัวข้อมาเป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์มากที่สุด

 • หนังสือ
  คอร์ส HSK ประกอบไปด้วยหนังสือทั้งหมด 6 ระดับจากสำนักพิมพ์ Beijing Language Culture University

 • เหล่าซือ
  เหล่าซือที่มากประสบการณ์ของเรา จะทำให้การเรียนหนังสือเรียนชุด HSK สนุก และได้ประสิทธิผลมากที่สุด

 • สื่อการสอนประเภทเสียง
  หลักสูตรนี้ยังมาพร้อมกับ CD สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการฟัง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนจีนกันเถอะ!

วิธีการ

เรียนติวเสริมกับโมดูโล่ได้ไม่ยาก

เพียงทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา หรือ ทดลองเรียนภาษาจีน

หากคุณมีพื้นฐานภาษาจีน เราจะเริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของคุณ หรือถ้าคุณไม่มีพื้นฐาน
ก็สามารถทดลองเรียนกับคุณครูของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - กำหนดเป้าหมาย

คุณครูของเราจะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ และทักษะภาษาจีนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

โมดูโล่ ไลฟ์ ได้คัดเลือกคุณครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์สูงในการสอนสำหรับติวเสริม เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาจีนของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

เราจะช่วยให้คุณใช้ภาษาจีนในทุกทักษะที่คุณต้องการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถพัฒนาและเพิ่มเกรดสำหรับผลการเรียน และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนของคุณอีกด้วย

จุดเด่น

ทำไมต้องโมดูโล่ ไลฟ์

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของโมดูโล่ ไม่ว่าช่วงวัยใดก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาจีนออนไลน์ไปกับเราได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ทุกระดับภาษา

โมดูโล่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เราสอนตั้งแต่การออกเสียงจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนในการติวเสริม เพื่อให้คุณพัฒนาภาษาจีนของคุณได้อย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

เหล่าซือที่ยอดเยี่ยม

เหล่าซือของเราทุกคนเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความพร้อมทั้งความชำนาญและประสบการณ์ในการสอน
ภาษาจีนเพื่อติวเสริม

คอร์สเรียนของคุณโดยเฉพาะ

ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาจีนของตัวเองและออกแบบได้ ซึ่งทีมวิชาการของเราจะช่วยวางแผนโดยอิงตามวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของผู้เรียน
นักเรียนของโมดูโล่ ไลฟ์

บรรยากาศเป็นสากล

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโมดูโล่ของเรา
ในบรรยากาศแบบอินเตอร์เนชั่นแนล โดยคุณครูเจ้าของภาษาที่มีหลากหลายเชื้อชาติ และมาจากหลากหลายทวีปทั่วโลก

ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกตารางเรียนออนไลน์ให้สอดคล้องกับวันหยุดหรือเวลาที่คุณสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นวันและช่วงเวลาไหน โมดูโล่ของเราก็สามารถช่วยจัดตารางเรียนให้คุณได้

มีคุณภาพ

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนคอร์สภาษาจีนที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

เรียนแล้วใช้ได้จริง

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง ผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนภาษาจีนพร้อมกับได้พัฒนาทุกทักษะที่ต้องการ
ครูผู้หญิงสอนภาษาจีนออนไลน์ของ โมดูโล่ ไลฟ์

เหล่าซือที่มีคุณภาพ

สอนสนุก เป็นกันเอง เข้าใจนักเรียน

เหล่าซือของเราทุกคนผ่านการคัดเลือกอย่างดี ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนออนไลน์ และความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ เหล่าซือทุกคนยังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการสอนออนไลน์ และการอบรมด้านเทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาออนไลน์ที่ดีเยี่ยม

เหล่าซือของเรา:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • มีคุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนของโมดูโล่
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษา

รับรองได้ว่า พวกเขาจะทำให้การเรียนภาษาจีนออนไลน์ของคุณสนุก
และได้ผลอย่างแน่นอน

ทำความรู้จักคณะครูของเรา
คอร์สเรียนออนไลน์ของโมดูโล่ ไลฟ์ ใช้ระบบของ BrainCert

สื่อการเรียนการสอน

ออกแบบพิเศษเพื่อคุณ

สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนของโมดูโล่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าภาษาจีนของคุณจะอยู่ระดับไหน คอร์สเรียนทั้ง 6 ระดับของเราสามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอน

ด้วยการเรียนผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริง คุณสามารถเห็น และพูดคุยกับครูผู้สอนผ่านวิดิโอ เขียน วาดรูป หรือพิมพ์ตอบโต้บนกระดานดิจิทัลแบบเรียลไทม์ และส่งข้อความหากันได้ ที่สำคัญ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทุกอย่างที่เรียนในคลาสได้อีกด้วย รับรองว่าทั้งสนุก และได้ความรู้เลยล่ะ

เราไม่สอนเพียงแค่หลักการใช้ภาษา แต่เรายังสอดแทรกวัฒนธรรมและเนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศจีนตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคนด้วย คลาสเรียนของเราจึงแตกต่าง และได้ผลจริง

แพลตฟอร์ม โมดูโล่ ไลฟ์

หลักสูตรติวภาษาจีนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ใช้งานง่าย

เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมทุกระดับ ทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ

ห้องเรียนเสมือนจริง

เพียงนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนของโมดูโล่ ไลฟ์ คุณจะได้พบกับครูเจ้าของภาษา
ในบรรยากาศที่ทันสมัย พร้อมกระดานดิจิทัลสำหรับเขียน พิมพ์ วาดรูป และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่สำคัญ คุณสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างในคลาสเรียนและบันทึกเก็บไว้ได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มน่าเชื่อถือ

เรารู้ดีว่าทุกนาทีมีค่า เราจึงเลือกใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่ายและมีหลายฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อประสบการณ์
การเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ใช้งานง่าย

คลาสเรียนออนไลน์ของโมดูโล่ ไลฟ์
ใช้ระบบพิเศษผ่านเว็บเบราเซอร์ ที่ให้ภาพวิดีโอและเสียงคมชัด มีคุณภาพ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ให้วุ่นวาย

มีประสิทธิภาพ

โมดูโล่ ไลฟ์ จะทำให้การเรียนของคุณเป็นไปอย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกเดียว คุณก็สามารถพูดคุยและเข้าถึงสื่อการสอนมากมาย และพร้อมที่จะเริ่มคลาสเรียนภาษาจีนออนไลน์ได้ทันที
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคอร์สเรียนของโมดูโล่

5 ภาษา โรงเรียนเดียว

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนเสริมภาษาจีนกลางชั้นเยี่ยม เราไม่เพียงแต่สอนภาษา แต่สิ่งที่นักเรียนต้องการจะเรียนเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา
ไม่มีโรงเรียนใดสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าเรา ทั้งหมดนี้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทย


ภาษา

ทำไมควรเรียนภาษาจีน

เปิดประตูสู่โลกกว้าง เพิ่มโอกาสการเรียนรู้

ความสำคัญของภาษาจีน

ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก และเป็นที่ประจักษ์กันว่าจีนนั้นเป็นตลาดโลกที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
นอกจากประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกแล้ว ประเทศจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย จึงยิ่งทำให้การเรียนภาษาจีนนั้นมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยอย่างมาก

ติดต่อเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาจีน

ความกว้างขวางของภาษา

คนจำนวนมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรโลกทั้งหมดหรือประมาณ 1.3 ล้านคนทั่วโลก นอกเหนือจากในประเทศจีนไต้หวันและ สิงคโปร์ ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ประเทศไทยนั้นมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดและได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยยาวนานกว่า 400 ปีแล้ว

ทำงานในประเทศจีน

ปัจจุบันนี้คนที่สามารถสื่อสารภาษาจีน(กลาง)ได้นั้นกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดีขึ้นได้!
ภาษาจีนนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและการทำงานของคุณ! เนื่องจากจีนถือเป็นประเทศสำคัญในธุรกิจโลก องค์กรนานาชาติส่วนใหญ่ว่าจ้างผู้ที่สามารถสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษา ซึ่งปัจจุบันจีนนั้นได้ขึ้นมาเป็นตลาดขนาดใหญ่ ทำให้หลายองค์กรเริ่มมองหาผู้ที่สามารถพูดภาษาจีนมาเป็นสมาชิก

เข้าใจถึงวัฒนธรรมจีน

ภาษาจีนนั้นมีประโยชน์! การเรียนภาษาจีนถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและยังเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้กับเราได้พูดคุยกับคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นประโยชน์เมื่อเราต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ คอร์สเรียนของเรานั้นจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวัฒนธรรม วรรณกรรมและประวัติศาสตร์จีนได้อย่างถ่องแท้

ถ้าหากคุณคุยกับใครสักคนด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ คำพูดเหล่านั้นจะส่งผ่านไปยังสมองของเขา แต่ถ้าหากคุณพูดกับใครสักคนด้วยภาษาของเขา คำพูดเหล่านั้นจะส่งผ่านไปยังหัวใจ
เนลสัน มันเดลา

บทบาทของภาษาจีน

ภาษาจีนกลางนั้นถือว่าเป็นภาษากลางที่มีผู้ใช้มากที่สุดเมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ ด้วยภาษาถิ่นที่ออกเสียงต่างกันแต่ใช้ตัวอักษรเดียวกันมากกว่า 40,000 ตัวอักษร ซึ่งคุณต้องเรียนรู้อย่างน้อย 3,000 ตัวถึงจะนับว่ามีความรู้ภาษาจีน เรียกได้ว่าเป็นภาษาที่ยากแต่มีความน่าสนใจมากทีเดียวเมื่อได้เรียนรู้

ภาษาจีนที่โมดูโล่

โมดูโล่มีคุณครูจีนที่เก่งที่สุด ครูของเราทุกคนได้ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีและมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างชาติ ครูมีความสามารถในการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนสนุกและได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา การคิดและการนำเสนอด้วยภาษาจีน เราสร้างสรรค์คอร์สเรียนเพื่อผู้เรียนแต่ละท่านที่มีวัตถุประสงค์ในการเรียนที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งรูปแบบตัวต่อตัว และกลุ่มเล็ก

รับข่าวจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมลของคุณจะเป็นความลับ