คอร์สเตรียมสอบภาษาเกาหลี TOPIK

สื่อสารภาษาเกาหลีได้ตามที่คาดหวังไว้ในคอร์สเรียนออนไลน์โมดูโล่ไลฟ์กับครูเจ้าของภาษา

คุณจะชอบคอร์สเตรียมสอบ TOPIK ที่โมดูโล่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคุณ เรียนรู้เทคนิคการอ่าน เขียนและการฟัง พร้อมเพิ่มพูนความรู้กับครูที่สอนเก่งและเป็นกันเอง

สนทนาภาษาเกาหลี      ติวเสริมภาษาเกาหลี

TOPIK

คอร์สติวเข้มเตรียมสอบออนไลน์

สอบวัดระดับตั้งแต่ 1-6 ได้แน่นอน และคะแนนสูงตามต้องการในทุก ๆ พาร์ท !

TThe Test Of Proficiency In Korean หรือ TOPIK เป็นข้อสอบมาตรฐานในการประเมินทักษะทางภาษาเกาหลี ที่ได้รับการรองรับจากหลากหลายสถาบัน ทั้งภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ เพื่อใช้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย การสมัครงานในบริษัทสัญชาติเกาหลี รวมถึงเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปประเทศเกาหลี!

รับรองผล!  เรามีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญด้านการติวสอบ TOPIKที่จะช่วยประเมินระดับภาษาของคุณให้ถูกต้องและเตรียมคุณสำหรับการสอบได้อย่างมืออาชีพ และไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนสอบ เพราะเรามั่นใจว่าคุณสามารถทำคะแนนสอบได้ตามเป้าหมายของคุณ และหากไม่ถึงเป้าหมาย เรายังมีคอร์สเรียนเสริมฟรีเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีที่จำเป็นกับการสอบของคุณอีกด้วย เราช่วยให้คุณสามารถศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาเกาหลีอย่างไม่จำกัด ด้วยคะแนนสอบ TOPIK จะทำให้คุณมีโอกาสสูงในการสมัครเรียนหรืองานในองค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาเกาหลีได้แน่นอน!

a Chinese teenager studying in a classroom

TOPIK

คอร์สสำหรับเตรียมสอบ

สอบ TOPIK ให้ได้ระดับตามต้องการกับคอร์สของโมดูโล่ ทั้งแบบออนไลน์หรือที่โรงเรียน

การเตรียมสอบ TOPIK เพียงลำพังอาจเป็นประสบการณ์ที่ไม่สู้ดีนัก เราจึงพร้อมช่วยคุณ คอร์สเตรียมสอบ TOPIK ของโมดูโล่ ไลฟ์พร้อมแชร์เทคนิคการทำข้อสอบพาร์ทต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้คะแนนตามเป้าหมาย การติวสอบของเราครอบคลุมทั้ง 3 ทักษะ พร้อมการฝึกทำแนวข้อสอบและทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ

หลังทำการ วัดระดับภาษาฟรี กับซอนแซงนิมของเรา เราจะแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมเพื่อ การันตี ผลการสอบให้ได้ตรงตามเป้าหมายของคุณ

ทักษะการอ่าน &
ทักษะการฟัง

 • เน้นฝึกทักษะการสื่อสารและการจับใจความ พร้อมทวนไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

  คุณจะได้ฝึกฟังบทสนทนารูปแบบต่าง ๆ และฝึกอ่านจับใจความบทความหลากหลายประเภทเพื่อพัฒนาทักษะการจับใจความ


 • หลักการเรียนรู้
  การทดสอบความเข้าใจในการฟัง และการอ่าน

ทักษะการเขียน

 • พัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลีโดยเฉพาะหลักไวยากรณ์ และคำศัพท์

  ราจะช่วยให้คุณเข้าใจหลักไวยากรณ์ และการใช้งานอย่างลึกซึ้ง พร้อมสามารถจับใจความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว


 • หลักการเรียนรู้
  หลักไวยากรณ์ คลังคำศัพท์และการเขียน

สื่อการเรียนการสอน TOPIK

แบบการเรียนที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี

หนังสือชุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Eduwill เป็นหนังสือที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการเรียนเพื่อเตรียมสอบ โดยครอบคลุมเนื้อหาครบทุกทักษะทั้งการฟัง การอ่านและการเขียนของระกับภาษาทั้ง 6 ระดับ.
หนังสือชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 เล่มหลัก ๆ ตามเกณฑ์การสอบ ระดับ TOPIK I และระดับ TOPIK II ที่นักเรียนต้องการสอบ!

คอร์สเตรียมสอบ TOPIK ของโมดูโล่ ไลฟ์

ระดับ 1 - 2

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีในระดับพื้นฐาน 1-2
หนังสือเรียน Eduwill นี้ เต็มไปด้วยเนื้อหาสำคัญเพื่อการสอบ TOPIK โดยเฉพาะ เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมคำศัทพ์และหลักไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการสอบในแต่ละระดับ พร้อมเทคนิคการสอบ และแนวข้อสอบเก่าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนครบทุกทักษะ จึงเหมาะสำหรับการใช้เป็นแบบเรียนติวเข้มเตรียมสอบเป็นพิเศษ

 • บททบทวนและแนวข้อสอบ
  นักเรียนจะได้ฝึกทบทวนเนื้อหาที่เรียน และฝึกทำข้อสอบในแต่ละบทเรียนเพื่อให้เห็นพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักะในสถานการณ์จริงกับครูผู้สอนของเราเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจอีกด้วย

TOPIK 1 coursebook by Eduwill

คอร์สเตรียมสอบ TOPIK ของโมดูโล่ ไลฟ์

ระดับ 3 - 6

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีในระดับกลาง 3-4 และระดับสูง 5-6
หนังสือเรียน Eduwill นี้ เต็มไปด้วยเนื้อหาสำคัญเพื่อการสอบ TOPIK โดยเฉพาะ เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมคำศัทพ์และหลักไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการสอบในแต่ละระดับ พร้อมเทคนิคการสอบ และแนวข้อสอบเก่าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนครบทุกทักษะ จึงเหมาะสำหรับการใช้เป็นแบบเรียนติวเข้มเตรียมสอบเป็นพิเศษ

 • บททบทวนและแนวข้อสอบ
  นักเรียนจะได้ฝึกทบทวนเนื้อหาที่เรียน และฝึกทำข้อสอบในแต่ละบทเรียนเพื่อให้เห็นพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักะในสถานการณ์จริงกับครูผู้สอนของเราเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจอีกด้วย

TOPIK 2 coursebook by Eduwill

ลงทุนคอร์สเรียนภาษาให้กับตัวเอง คอร์สเตรียมสอบ TOPIK

ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลี และเพิ่มโอกาสในการหางานที่เหมาะสมและดีที่สุดในอนาคต

ใบรับรองผลการสอบ TOPIK ได้รับการยอมรับจากหลากหลายบริษัทและโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนในประเทศเกาหลี เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี ของแต่ละบุคคล นักเรียนที่ได้คะแนน TOPIK สูงๆ จะได้รับโอกาสดีๆในการทำงาน.

คะแนนสอบ TOPIK จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไร? มาดูรายรับต่อเดือนของผู้ที่สอบผ่าน และมีใบประกาศนียบัตรรับรองคะแนน::

 • ช่วยเพิ่มโอกาส 30-60% ที่จะได้รับทุนของมหาวิทยาลัย
 • ไม่มีผลสอบ TOPIK :แม่บ้าน คนขับรถ พนักงานนวดสปา
 • สอบผ่าน TOPIK I : พนักงานเสิร์ฟ พนังงานคิดเงิน พนักงานออฟฟิศ
 • สอบผ่าน TOPIK Ⅱ :หัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ
ลงทุนคอร์สเรียนภาษาให้กับตัวเอง! เรียนคอร์สในฝันเพื่อประโยชน์มากมาย กับคอร์สเตรียมสอบออนไลน์ TOPIK ที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ได้แล้ววันนี้.

Modulo TOPIK student working in Korea
IELTS student

ทำไมต้องโมดูโล่ ไลฟ์?

คอร์สเตรียมสอบแบบติวเข้มของเราจะช่วยคุณด้วยวิธีการและเคล็ดลับในการทำข้อสอบ เพื่อให้คุณได้คะแนนที่ยอดเยี่ยมตามเป้าหมายของคุณ

ไปถึงเป้าหมาย

คุณต้องใช้ TOPIK ในการศึกษาต่อหรือทำงานใช่มั้ย? คอร์สเตรียมสอบของเราจะช่วยทำให้คุณพร้อมกับการทดสอบเหล่านั้นและได้คะแนนตามที่คุณต้องการ โดยการช่วยพัฒนาทักษะทุกด้านที่จำเป็นต่อตัวคุณ

เตรียมตัวให้พร้อม

คอร์สเตรียมสอบ TOPIK นั้นจะสอนให้คุณใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อพิชิตการสอบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

คุณครูที่มากประสบการณ์

คุณครูที่เชียวชาญของเรามีความสามารถและประสบการณ์ในการเตรียมสอบและช่วยพัฒนาส่งเสริมความมั่นใจและการใช้เทคนิคต่างๆให้กับนักเรียนไทยเพื่อให้พวกเขาไปสู่จุดมุ่งหมาย

การันตีผลลัพธ์

โมดูโล่การันตีคะแนนที่สูงขึ้น และเรายินดีให้คุณเรียนต่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น เรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยคุณพัฒนาระดับภาษาของคุณไม่ว่าคุณจะมีวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
a female online Korean teacher from Modulo Live

ทีมคุณครูที่มีคุณภาพของเรา

สอนสนุก เป็นกันเอง

คุณครูภาษาเกาหลีของเราทุกคนผ่านการคัดเลือกอย่างดี ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนออนไลน์ และความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ คุณครูทุกคนยังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการสอนออนไลน์ และการอบรมด้านเทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาออนไลน์ที่ดีเยี่ยม:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบรับรองการสอน และมีคุณวุฒิด้านการสอนครบถ้วน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ของโมดูโล่
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษาแบบออนไลน์

เราได้บอกหรือยัง ว่าณครูชาวเกาหลีของเราสอนสนุกมาก?

มารู้จักกับคุณครูเกาหลีของเรา
Modulo Live online classroom using Vedamo

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ดีที่สุดและออกแบบมาพิเศษเพื่อคุณ

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาเกาหลีของโมดูโล่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าภาษาเกาหลีของคุณจะอยู่ระดับไหน คอร์สเรียนทั้ง 6 ระดับของเราสามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอน.

ด้วยการเรียนผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริง คุณสามารถเห็น และพูดคุยกับครูผู้สอนผ่านวีดิโอ เขียน วาดรูป หรือพิมพ์ตอบโต้บนกระดานดิจิทัลแบบเรียลไทม์ และส่งข้อความหากันได้ ที่สำคัญ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทุกอย่างที่เรียนในคลาสได้อีกด้วย รับรองว่าทั้งสนุก และได้ความรู้ไปพร้อมกัน

เราไม่สอนเพียงแค่หลักการใช้ภาษา แต่เรายังสอดแทรกวัฒนธรรมและเนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลีตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคนด้วย คลาสเรียนของเราจึงแตกต่าง และได้ผลจริง

แพลตฟอร์มโมดูโล่ ไลฟ์

คอร์สเรียนสนทนาภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ใช้งานง่าย

เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับ ทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ

ห้องเรียนเสมือนจริง

เพียงคุณเข้าสู่ห้องเรียนของโมดูโล่ ไลฟ์ คุณจะได้พบกับครูเจ้าของภาษา
ในบรรยากาศที่ทันสมัย พร้อมกระดานดิจิทัลสำหรับเขียน พิมพ์ วาดรูป และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่สำคัญ คุณสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างในคลาสเรียนและบันทึกเก็บไว้ได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มน่าเชื่อถือ

เรารู้ดีว่าทุกนาทีมีค่า เราจึงเลือกใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่ายและมีหลายฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อประสบการณ์
การเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ใช้งานง่าย

คลาสเรียนออนไลน์ของโมดูโล่ ไลฟ์
ใช้ระบบพิเศษผ่านเว็บเบราเซอร์ ที่ให้ภาพวิดีโอและเสียงคมชัด มีคุณภาพ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ให้วุ่นวาย

มีประสิทธิภาพ

โมดูโล่ ไลฟ์ จะทำให้การเรียนของคุณเป็นไปอย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกเดียว คุณก็สามารถพูดคุยและเข้าถึงสื่อการสอนมากมาย และพร้อมที่จะเริ่มคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ได้ทันที
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคอร์สเรียนของโมดูโล่

6 ภาษา โรงเรียนเดียว

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นนำ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เราใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเสมอ
ไม่มีโรงเรียนใดสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าเรา ทั้งหมดนี้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทย


ทดลองเรียนฟรี

วิธีการ

เรียนภาษาไทยกับโมดูโล่ได้ไม่ยาก

เพียงทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา หรือ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษ

หากคุณมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เราจะเริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของคุณ หรือถ้าคุณไม่มีพื้นฐาน
ก็สามารถทดลองเรียนกับคุณครูของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - กำหนดเป้าหมาย

คุณครูของเราจะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ และทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

โมดูโล่ ไลฟ์ ได้คัดเลือกคุณครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์สูงในการสอนสำหรับติวเสริม เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

เราจะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะที่คุณต้องการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณอีกด้วย
"I study both online and at school. The class is fun and engaging."
Non
TOPIK Preparation Course
"I can improve my score when I finish one course, with Modulo. Thank you teachers!"
Montakarn
TOPIK Preparation Course
"Learning with Modulo makes me understand, and can catch up the lessons at school!"
Top
TOPIK Preparation Course

เกาหลี

ทำไมต้องเรียนภาษา

การเรียนภาษาเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

Forbidden city, Gyeongbokgung Palace, Korea

วัฒนธรรมเกาหลี

หลาย ๆ คนเรียนรู้และซีมซับวัฒนธรรมเกาหลีผ่านรายการทีวี ซีรีย์ ภาพยนตร์ หรือดนตรี เพลงเค-ป็อป คุณก็อาจเป็นหนึ่งในนั้น หากคุณเคยดูภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง "Parasite" ของบงจุนโฮ ซีรีย์ยอดฮิตอย่าง "Crash landing on You" หรือเพลงของศิลปินเกาหลีที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง BTS EXO และ BLACKPINK แน่นอนว่า นอกเหนือจากความสนุกและความประทับใจในตัวดาราและเนื้อเรื่องแล้ว เรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ด้วย และนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลดี ๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจภาษา ผู้คน และประเทศเกาหลีได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อคุณเริ่มเรียนภาษาเกาหลีกับเรา
รับรองว่า คุณจะสามารถเข้าใจภาษาเกาหลีได้เร็วไว จะดูซีรีย์ ก็ไม่ต้องง้อซับไตเติ้ลอีกต่อไป

ติดต่อเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียน

ท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้

หากคุณชื่นชอบการท่องเที่ยว และชอบไปเกาหลีใต้บ่อย ๆ ไม่ว่าคุณจะเที่ยวเป็นหมู่คณะ แบกแป้เที่ยว หรือเที่ยวแบบคนท้องถิ่น การเรียนรู้ภาษาเกาหลีก็ย่อมเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน เพียงแค่เรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน คุณก็สามารถอ่านแผนที่ ป้ายบอกทาง สั่งอาหาร ช้อปปิ้ง หรือต่อราคาได้อย่างง่ายดาย
หากคุณพูดเกาหลีได้ รับรองเลยว่า คุณจะได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแน่นอน

ทำงานี่เกาหลี

หากคุณต้องทำงานกับคนเกาหลี หรือทำงานร่วมกับบริษัทของประเทศเกาหลี อย่าง Samsung LG หรือ Hyundai การเรียนภาษาเกาหลีจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณอย่างแน่นอน หรือหากคุณสื่อสารภาษาเกาหลีได้ โอกาสในการว่าจ้างงานโดยบริษัทเกาหลีของคุณก็จะเพิ่มสูงขึ้น

การเขียนภาษาเกาหลี

คุณอาจคิดว่าการเขียนภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องยาก แต่สำหรับ ภาษาเกาหลีนั้น การเรียนรู้ตัวอักษรฮันกุลนั้นง่ายกว่าที่คิด ด้วยระบบการเขียน-อ่านที่เป็นระเบียบ และมีความคล้ายคลึงภาษาไทยสูง การเรียนอ่าน-เขียนภาษาเกาหลีจึงไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณสามารถอ่านออกเขียนได้ คุณก็จะสามารถเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้น

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Nelson Mandela

รับข่าวสารจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะเป็นความลับ