คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ใหญ่

เรียนออนไลน์แบบสอนสดกับครูเจ้าของภาษากับคอร์สเรียนโมดูโล่ไลฟ์

คุณจะชอบการเรียนแบบสอนสด ของคอร์สภาษาเกาหลีออนไลน์โมดูโล่ไลฟ์ คอร์สที่คุณสามารถออกแบบคอร์สเรียนของตัวคุณเองได้ เพื่อการพัฒนาทางภาษาอย่างก้าวกระโดด

ภาษาเกาหลีสำหรับเด็ก
ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ เรียนกับคุณครูชาวเกาหลี แบบตัวต่อตัวที่ดีที่สุด

เกาหลี 

เรียนภาษาเกาหลีออนไลน์

เรียนภาษาเกาหลีแบบเป็นเร็วและพูดอย่างมั่นใจที่โมดูโล่

  เปิดโลกของการเรียนสนทนาภาษาเกาหลีออนไลน์ที่น่าสนใจที่สุด! เราเชื่อว่าการเรียนภาษาเกาหลีควรจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีแรงบันดาลใจ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการสอนในเรื่องที่นักเรียนสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจและประโยชน์ เช่น การสนทนาภาษาเกาหลีเกี่ยวกับการเดินทาง, การสังคม, การทำงาน, และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

โดยเรียนรู้อย่างสะดวกสบายกับคอร์สเรียนสนทนาออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณอยู่ในระดับภาษาไหนก็เริ่มเรียนภาษาเกาหลีกับเราได้ คุณสามารถเรียนรู้ตามความสามารถและความต้องการของคุณเอง คอร์สสนทนาภาษาเกาหลีที่โมดูโล่ เราได้สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารกับคนอื่นๆ ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น การซื้อของในเกาหลี การสั่งอาหารที่ร้านอาหารในเกาหลี หรือการสนทนากับเพื่อนใหม่ชาวเกาหลี ทุกๆ คาบเรียนจะเต็มไปด้วยการฝึกภาษาที่มองเห็นผลอย่างรวดเร็วและใช้ได้จริงภายใน 60 คาบเรียนเท่านั้น สำหรับการเรียนจบ 1 ระดับ!

เราแบ่งระดับภาษาเป็น 6 ระดับ: Beginner A1, Elementary A2, Pre-Intermediate B1, Intermediate B2, Upper-Intermediate C1 และ Advanced C2 โดยการเรียนออนไลน์ผ่านการสนทนานี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาเกาหลีที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เรียนรู้เกี่ยวกับระดับของ CEFR
an online female student of Modulo Live

ภาษาเกาหลี

คอร์สสนทนาภาษาเกาหลีออนไลน์

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารของโมดูโล่ ไลฟ์

ที่โมดูโล่ ไลฟ์ เราออกแบบคอร์สเรียนทุกคอร์สให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนเป็นพิเศษ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ และส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของนักเรียนได้อย่างดีที่สุด เริ่มต้นง่าย ๆ เพียงทดลองเรียนหรือวัดระดับภาษากับคุณครูชาวเกาหลีที่ยอดเยี่ยมของเรา ฟรี
หากคุณต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี คุณครูของเราพร้อมช่วยให้คุณสื่อสารและโต้ตอบได้อย่างคลอ่งแคล่ว หรือหากนี่เป็นการเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีของคุณ เราก็พร้อมช่วยให้การเรียนภาษาใหม่ของคุณ สนุกและได้ผลอย่างรวดเร็ว!

A1 Beginner
A2 Elementary

 • เน้นภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

  คุณจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาจากเริ่มต้นไปสู่การพูดได้เหมือนเจ้าของภาษา


 • เนื้อหาการเรียนรู้หลัก
  หลักไวยากรณ์และคลังคำศัพท์พื้นฐาน

 • ทักษะทางภาษาเกาหลี
  การฟัง พูด และการสนทนา

B1 Intermediate
B2 Upper Intermediate

 • เพิ่มความมั่นใจ เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาเกาหลี

  เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ในหมวดหมู่ที่หลากหลาย แก้ไขข้อผิดพลาดของไวยาก และฝึกพูด โต้ตอบให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษายิ่งขึ้น


 • เนื้อหาการเรียนรู้หลัก
  ไวยากรณ์และคำศัพท์ขั้นสูง

 • ทักษะทางภาษาเกาหลี
  ความมั่นใจ ความคล่องแคล่ว และสำเนียงที่ชัดเจน

C1 Advanced
C2 Mastery

 • พัฒนาภาษาเกาหลีของคุณให้สมบูรณ์แบบ

  เรียนรู้การใช้ภาษาเกาหลีในแบบฉบับของเจ้าของภาษา ทั้งสำนวน โวหาร และแสลงต่าง ๆ


 • เนื้อหาการเรียนรู้หลัก
  คำศัพท์ขั้นสูง

 • ทักษะทางภาษาเกาหลี
  สำนวนโวหาร วลีภาษาพูดแบบเจ้าของภาษา รวมถึงวัฒนธรรม

สื่อการสอนของเรา

แหล่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาเกาหลีของคุณ

เราพัฒนาหนังสือเรียนสนทนาภาษาเกาหลีสำหรับโมดูโล่ ไลฟ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ประสบผลสำเร็จมากที่สุด ทีมวิชาการของเราได้จัดทำแบบเรียนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเรียนที่หลากหลายของนักเรียนแต่ละระดับ นอกจากนี้ เรายังมีคอร์สเตรียมสอบภาษาเกาหลีอย่างเร่งรัด และคอร์สภาษาเกาหลีเพื่อการทำงานให้คุณได้เลือกเรียนด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับภาษาเกาหลีทั้ง 6 ระดับ::

สนทนาภาษาเกาหลี กับโมดูโล่ ไลฟ์

A1 Starter

คอร์สสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น A1 ของโมดูโล่ ไลฟ์ เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาเกาหลี โดยคอร์สนี้ จะเน้นปูพื้นฐานทางภาษา ทั้งหลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน และคลังคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างรวดเร็ว!

 • รายงานพัฒนาการ
  คุณครูผู้สอนจะทำการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ และเขียนรายงานให้ผู้เรียนได้ทราบจุดแข็ง และจุดที่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการการเรียนของตัวเองอย่างชัดเจน

 • ประกาศนียบัตร
  หลังเรียนจบคอร์ส ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรสำหรับหลักสูตรนั้น ๆ ตามมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา CEFR

Modulo Live's Korean A1 materials

Modulo Live's Korean for Conversation

A2 Elementary

Designed for elementary learners of the Korean language, the Modulo Live A2 Korean Conversation Course adds to the foundations a student already has, and continues to develop their Korean skills. Learn key vocabulary, grammar and tenses, and have full conversations in Korean immediately!

 • Progress Report
  We regularly test our students and create a progress report detailing the strengths of the student as well as the things that need to be improved.

 • Certificate
  After completing their course, our students receive a certificate to highlight their achievements.

Modulo Live's Korean A2 materials

Modulo Live's Korean for Conversation

B1 Intermediate

A course for intermediate users of Korean, the Modulo Live B1 Korean Conversation Course takes students from Korean learners, to Korean speakers. You'll learn how to express yourself more thoroughly, and have in-depth conversations with native Korean speakers.

 • Progress Report
  We regularly test our students and create a progress report detailing the strengths of the student as well as the things that need to be improved.

 • Certificate
  After completing their course, our students receive a certificate to highlight their achievements.

Modulo Live's Korean B1 materials

Modulo Live's Korean for Conversation

B2 Upper Intermediate

Modulo Live's Upper-Intermediate Korean Conversation Course is perfect for learners who are already comfortable with the Korean language, but want to go to the next level. Learn advanced vocabulary and grammar, ensuring you speak accurately and fluently.

 • Progress Report
  We regularly test our students and create a progress report detailing the strengths of the student as well as the things that need to be improved.

 • Certificate
  After completing their course, our students receive a certificate to highlight their achievements.

Modulo Live's Korean B2 materials

Modulo Live's Korean for Conversation

C1 Advanced

Perfect for advanced Korean speakers,the Modulo Live C1 Korean Conversation Course is ideal for learners who want their grammar to be flawless, and use natural language. Students will learn how to speak just like native speakers do!

 • Progress Report
  We regularly test our students and create a progress report detailing the strengths of the student as well as the things that need to be improved.

 • Certificate
  After completing their course, our students receive a certificate to highlight their achievements.

Modulo Live's Korean C1 materials

Modulo Live's Korean for Conversation

C2 Mastery

The Modulo Live Korean Mastery Conversation Course is for students who want to speak Korean exactly the same as native speakers do. You'll learn idioms, slang, nuanced differences between vocabulary, as well as the cultural side of the Korean language.

 • Progress Report
  We regularly test our students and create a progress report detailing the strengths of the student as well as the things that need to be improved.

 • Certificate
  After completing their course, our students receive a certificate to highlight their achievements.

Modulo Live's Korean C2 materials

แพลตฟอร์มโมดูโล่ ไลฟ์

คอร์สเรียนสนทนาภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ใช้งานง่าย

เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับ ทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ

ห้องเรียนเสมือนจริง

เพียงคุณเข้าสู่ห้องเรียนของโมดูโล่ ไลฟ์ คุณจะได้พบกับครูเจ้าของภาษา
ในบรรยากาศที่ทันสมัย พร้อมกระดานดิจิทัลสำหรับเขียน พิมพ์ วาดรูป และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่สำคัญ คุณสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างในคลาสเรียนและบันทึกเก็บไว้ได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มน่าเชื่อถือ

เรารู้ดีว่าทุกนาทีมีค่า เราจึงเลือกใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่ายและมีหลายฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อประสบการณ์
การเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ใช้งานง่าย

คลาสเรียนออนไลน์ของโมดูโล่ ไลฟ์
ใช้ระบบพิเศษผ่านเว็บเบราเซอร์ ที่ให้ภาพวิดีโอและเสียงคมชัด มีคุณภาพ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ให้วุ่นวาย

มีประสิทธิภาพ

โมดูโล่ ไลฟ์ จะทำให้การเรียนของคุณเป็นไปอย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกเดียว คุณก็สามารถพูดคุยและเข้าถึงสื่อการสอนมากมาย และพร้อมที่จะเริ่มคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ได้ทันที
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคอร์สเรียนของโมดูโล่
a female online Korean teacher from Modulo Live

ทีมคุณครูที่มีคุณภาพของเรา

สอนสนุก เป็นกันเอง

คุณครูภาษาเกาหลีของเราทุกคนผ่านการคัดเลือกอย่างดี ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนออนไลน์ และความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ คุณครูทุกคนยังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการสอนออนไลน์ และการอบรมด้านเทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาออนไลน์ที่ดีเยี่ยม:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบรับรองการสอน และมีคุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ของโมดูโล่
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษาแบบออนไลน์

รับรองได้ว่า พวกเขาจะทำให้การเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ของคุณสนุก และได้ผลอย่างแน่นอน

มารู้จักกับทีมคุณครูของเรา
Modulo Live online classroom using Vedamo

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ดีที่สุดและออกแบบมาพิเศษเพื่อคุณ

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ภาษาเกาหลีของโมดูโล่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าภาษาเกาหลีของคุณจะอยู่ระดับไหน คอร์สเรียนทั้ง 6 ระดับของเราสามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอน.

ด้วยการเรียนผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริง คุณสามารถเห็น และพูดคุยกับครูผู้สอนผ่านวิดิโอ เขียน วาดรูป หรือพิมพ์ตอบโต้บนกระดานดิจิทัลแบบเรียลไทม์ และส่งข้อความหากันได้ ที่สำคัญ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทุกอย่างที่เรียนในคลาสได้อีกด้วย รับรองว่าทั้งสนุก และได้ความรู้ไปพร้อมกัน

เราไม่สอนเพียงแค่หลักการใช้ภาษา แต่เรายังสอดแทรกวัฒนธรรมและเนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลี อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลียหรือแคนาดาตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคนด้วย คลาสเรียนของเราจึงแตกต่าง และได้ผลจริง

วิธีการ

เรียนภาษาเกาหลีกับโมดูโล่ได้ไม่ยาก

เพียงทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา หรือ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษ

หากคุณมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เราจะเริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของคุณ หรือถ้าคุณไม่มีพื้นฐาน
ก็สามารถทดลองเรียนกับคุณครูของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - กำหนดเป้าหมาย

คุณครูของเราจะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ และทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

โมดูโล่ ไลฟ์ ได้คัดเลือกคุณครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์สูงในการสอนสำหรับติวเสริม เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

เราจะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะที่คุณต้องการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณอีกด้วย

6 ภาษา โรงเรียนเดียว

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นนำ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เราใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเสมอ
ไม่มีโรงเรียนใดสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าเรา ทั้งหมดนี้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทย


ทดลองเรียนฟรี

จุดเด่น

ทำไมต้องโมดูโล่?

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของโมดูโล่ ไม่ว่าช่วงวัยใดก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ไปกับเราได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ทุกระดับภาษา

โมดูโล่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เราสอนตั้งแต่การออกเสียงจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนในระดับสูง เพื่อให้คุณพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณครูที่ยอดเยี่ยม

เซนเซของเราทุกคนเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อม ความชำนาญและประสบการณ์ในการสอน
ภาษาญี่ปุ่น

คอร์สเรียนของคุณโดยเฉพาะ

ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นของตัวเองและออกแบบได้ ซึ่งทีมวิชาการของเราจะช่วยวางแผนโดยอิงตามวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของผู้เรียน
นักเรียนของโมดูโล่ ไลฟ์

บรรยากาศเป็นสากล

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโมดูโล่ของเรา
ในบรรยากาศแบบอินเตอร์เนชั่นแนล โดยคุณครูเจ้าของภาษาที่มีหลากหลายเชื้อชาติ และมาจากหลากหลายทวีปทั่วโลก

ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกตารางเรียนออนไลน์ให้สอดคล้องกับวันหยุดหรือเวลาที่คุณสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นวันและช่วงเวลาไหน โมดูโล่ของเราก็สามารถช่วยจัดตารางเรียนให้คุณได้

มีคุณภาพ

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

เรียนแล้วใช้ได้จริง

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง ผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับได้พัฒนาทุกทักษะที่ต้องการ
"I am glad to start using Korean in my daily life. Can’t wait for my next class! "
Fearne
Korean Conversation
"เรียนสนุกมากเลยค่ะ คุณครูใจดี สอนสนุก มีเกม ส์สนุกๆให้เล่นเพื่อให้เราเข้าใจและนำไปใช้ได้ "
Sai & Palm
Korean Conversation
"Teacher is very kind. Lessons are very fun. I will study Korean hard."
Fumie
Korean Conversation

องค์กรที่เข้าร่วมกับเรา

โมดูโล่ ไลฟ์ ส่งมอบประสบการณ์การเรียนภาษาออนไลน์สำหรับองค์กร ด้วยคอร์สเรียนที่ดีที่สุดที่เราออกแบบทั้งคอร์สเรียนและบทเรียนเพื่อองค์กรชั้นนำต่างๆ ในกรุงเทพ

เกาหลี

ทำไมต้องเรียนภาษา

การเรียนภาษาเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

Forbidden city, Gyeongbokgung Palace, Korea

วัฒนธรรมเกาหลี

หลาย ๆ คนเรียนรู้และซีมซับวัฒนธรรมเกาหลีผ่านรายการทีวี ซีรีย์ ภาพยนตร์ หรือดนตรี เพลงเค-ป็อป คุณก็อาจเป็นหนึ่งในนั้น หากคุณเคยดูภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง "Parasite" ของบงจุนโฮ ซีรีย์ยอดฮิตอย่าง "Crash landing on You" หรือเพลงของศิลปินเกาหลีที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง BTS EXO และ BLACKPINK แน่นอนว่า นอกเหนือจากความสนุกและความประทับใจในตัวดาราและเนื้อเรื่องแล้ว เรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ด้วย และนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลดี ๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจภาษา ผู้คน และประเทศเกาหลีได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อคุณเริ่มเรียนภาษาเกาหลีกับเรา
รับรองว่า คุณจะสามารถเข้าใจภาษาเกาหลีได้เร็วไว จะดูซีรีย์ ก็ไม่ต้องง้อซับไตเติ้ลอีกต่อไป

ติดต่อเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียน

ท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้

หากคุณชื่นชอบการท่องเที่ยว และชอบไปเกาหลีใต้บ่อย ๆ ไม่ว่าคุณจะเที่ยวเป็นหมู่คณะ แบกแป้เที่ยว หรือเที่ยวแบบคนท้องถิ่น การเรียนรู้ภาษาเกาหลีก็ย่อมเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน เพียงแค่เรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน คุณก็สามารถอ่านแผนที่ ป้ายบอกทาง สั่งอาหาร ช้อปปิ้ง หรือต่อราคาได้อย่างง่ายดาย
หากคุณพูดเกาหลีได้ รับรองเลยว่า คุณจะได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแน่นอน

ทำงานี่เกาหลี

หากคุณต้องทำงานกับคนเกาหลี หรือทำงานร่วมกับบริษัทของประเทศเกาหลี อย่าง Samsung LG หรือ Hyundai การเรียนภาษาเกาหลีจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณอย่างแน่นอน หรือหากคุณสื่อสารภาษาเกาหลีได้ โอกาสในการว่าจ้างงานโดยบริษัทเกาหลีของคุณก็จะเพิ่มสูงขึ้น

การเขียนภาษาเกาหลี

คุณอาจคิดว่าการเขียนภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องยาก แต่สำหรับ ภาษาเกาหลีนั้น การเรียนรู้ตัวอักษรฮันกุลนั้นง่ายกว่าที่คิด ด้วยระบบการเขียน-อ่านที่เป็นระเบียบ และมีความคล้ายคลึงภาษาไทยสูง การเรียนอ่าน-เขียนภาษาเกาหลีจึงไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณสามารถอ่านออกเขียนได้ คุณก็จะสามารถเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้น

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Nelson Mandela

รับข่าวสารจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะเป็นความลับ