ภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

เรียนสดกับครูเจ้าของภาษา สนุก เห็นผลเร็ว

เด็กๆจะเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนดิจิตอลที่ทันสมัย เสมือนได้เรียนในห้องเรียนจริง สอนสด ด้วยเทคนิคการสอนที่ดึงดูดให้เด็กๆสนใจเรียน เก่งขึ้นเร็ว

ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมศึกษา
สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก 

เรียนภาษาอังกฤษที่โมดูโล่ ไลฟ์
ที่โมดูโล่เราเชื่อว่าการเรียนภาษาอังกฤษควรเป็นเรื่องสนุกสนานและน่าสนใจสำหรับเด็ก ดังนั้นเราได้พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและน่าสนใจที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไม่รู้ตัว โดยให้ความสำคัญกับทักษะทางภาษาทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่าง   เป็นธรรมชาติ
ไม่เพียงแค่นั้นเท่านั้น! เรายังมุ่งหวังที่จะสอนเด็กเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศต่างๆทั่วโลกในคอร์สเรียนของเราไปด้วยกัน ที่นอกจากจะช่วยเด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและเปิดโลกให้กับเด็กๆอีกด้วย

เราเน้นเรื่องของการสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพให้กับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและที่น่าสนใจ เช่น เกม กิจกรรมสื่อสาร และการฝึกทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดคอร์สเรียน

เด็กทุกคนต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! ครูของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก และเรามีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้อย่างเต็มที่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเกม แอนิเมชัน และกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ

หลักสูตรและวิธีการสอนของเราถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเตรียมพร้อมเด็กๆให้พร้อมที่จะเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต และเราเชื่อว่าการเน้นที่คุณภาพเป็นเอกลักษณ์ของโมดูโล่ ไลฟ์

นักเรียนวัยรุ่นผู้ชายกำลังเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่

คอร์สเรียน

เลือกหลักสูตรของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ๆ ทุกคน

MODULO GO

 • หลักสูตรมาตรฐานที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ในทุกทักษะ และฝึกให้นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นและนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

  เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร รวมถึงระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษา


 • ทักษะภาษาที่เรียน
  การสื่อสาร ไวยากรณ์ คำศัพท์

 • บทเรียนเกี่ยวกับ
  ชีวิตประจำวัน วัฒนธรรม การสะกดคำและอ่านออกเสียง

MODULO INTERNATIONAL

 • เหมาะที่สุดสำหรับเด็กๆที่กำลังศึกษาในหลักสูตร EP,โรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนนานาชาติ โดยจะใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษประยุกต์ที่ทันสมัยและสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้กับผู้เรียน

  หลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับสากลที่เด็กๆจะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษทุกทักษะ และมีการเชื่อมโยงภาษาอังกฤษกับวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ผลสูงสุด


 • ทักษะภาษาที่เรียน
  การสื่อสาร ไวยากรณ์ คำศัพท์

 • บทเรียนเกี่ยวกับ
  โลก ชีวิตประจำวัน โรงเรียน

MODULO KIDS

 • เน้นการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กๆตามวัย เด็กๆจะพูดและใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย โดยจะเรียนกันเป็นกลุ่มเล็กๆ

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกและเพลิดเพลิน เด็กๆจะได้ทั้งภาษาและความรู้รอบตัว เพราะที่นี่ เราเรียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ


 • ทักษะภาษาที่เรียน
  การสื่อสาร คำศัพท์ การสะกดคำและอ่านออกเสียง

 • บทเรียนเกี่ยวกับ
  การคิดวิเคราะห์ พัฒนาการ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้

Modulo Go

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทุกคน

หลักสูตรมาตรฐานที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษและฝึกให้นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น และนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

ฝึกฝนทักษะการพูด

โมดูโล่จะให้เด็กๆได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียน และกระตุ้นให้ได้เด็กๆได้ถามและตอบเป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง

สนุกกับเกมภาษาอังกฤษ

โมดูโล่ใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกม เพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนภาษา และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การออกเสียงและการอ่าน

โมดูโล่ทำให้เด็กรักการอ่าน เด็กๆจะได้เรียนการอ่านและฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง คุณครูจะสอนให้เด็กๆอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ได้อย่างคล่องแคล่ว

การสอนที่มีประสิทธิภาพ

โมดูโล่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการสอนเด็กๆ โดยมีหลักการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นขั้นเป็นตอน อีกทั้งคุณครูจะมีการทบทวนให้เด็กๆ จนเด็กๆมั่นใจว่า "เราพูดภาษาอังกฤษได้!"

ชุดหนังสือเรียน Let's Go จาก Oxford

เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 Beginner ไปจนถึง B1 Intermediate

หนังสือชุด Let’s Go จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของภาษาอังกฤษ เช่น ตัวอักษร การออกเสียงและการสะกดคำศัพท์ไปจนถึงการพูดและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นการช่วยเตรียมเด็กๆสำหรับการเรียนในอนาคต และจะช่วยให้เด็กๆได้ผลคะแนนสอบยอดเยี่ยมที่โรงเรียน รวมถึงยังใช้ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง

ในห้องเรียนของโมดูโล่ เด็กๆจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ผ่านบทสนทนา ทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูเจ้าของภาษา โดยจะเน้นเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์ และยังมีการเรียนภาษาผ่านบทเพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะของ Carolyn Graham ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆจดจำคำศัพท์และเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น
พูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เริ่มเรียน

 • หนังสือ
  นักเรียนจะได้ใช้หนังสือเรียนในห้องเรียน และจะได้ฝึกฝนโดยการทำแบบฝึกหัดที่บ้าน โมดูโล่เตรียมสื่อการสอนภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ สนุก และพูดภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น

 • คุณครูโมดูโล่
  คุณครูทุกท่านเป็นเจ้าของภาษาที่มีใบปริญญาบัตร มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์สูงในการสอนเด็กๆ ที่สำคัญคือ คุณครูใจดี และสอนสนุกด้วย

 • สื่อการสอน
  โมดูโล่ใช้ Audio CD เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการฟัง และยังมีการสอนผ่านบทเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมให้เด็กได้เข้าใจและจดจำบทเรียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

มาเรียนและเก่งภาษาอังกฤษที่โมดูโล่กันเถอะ!
นักเรียนผู้หญิงมัธยมกำลังเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่

Modulo International

มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติในโรงเรียนสอนภาษา

เหมาะที่สุดสำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตร EP โรงเรียนสองภาษา และ โรงเรียนนานาชาติโดยจะใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษประยุกต์ที่ทันสมัยและสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้กับผู้เรียน

CLIL

โมดูโล่สอนทุกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเชื่อมโยงกับวิชาสำคัญต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ผ่านหัวข้อเรื่องที่หลากหลาย ทำให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ควบคู่กับการเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนวิชาต่างๆอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ในโลกปัจจุบัน

วัฒนธรรมโลก

ที่โมดูโล่ เด็กๆในวันนี้จะได้เรียนภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ การติดต่อสื่อสารอย่างก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้เด็กๆต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นสากล มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า และเข้าใจถึงสิ่งต่างๆรอบโลกได้เป็นอย่างดี

การอ่านและการเขียน

ทักษะการอ่านและการเขียนนั้นนับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมาก เพื่อจะปูทางให้เด็กๆประสบความสำเร็จในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงชีวิตการทำงานในวันข้างหน้าอีกด้วย

ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

ในยุคที่โลกกำลังมีความเปลี่ยนแปลง ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงความร่วมมือในการทำงานนั้น ล้วนแต่เป็นทักษะที่สำคัญที่โมดูโล่ได้เพิ่มเติมเข้ามาในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่นี่

Cambridge Primary World English

From A1 Beginner to B2 Upper Intermediate

World English aims to engage and inspire learners with an international and interconnected approach developed by experienced teachers and language specialists.

This series helps develop essential 21st century skills via challenging activities that build communication, critical thinking, collaboration and problem solving skills.

Modulo helps children achieve good grades, and have confidence to use English in their daily lives.

 • Book
  The World English program is comprised of 6 quality Learner's books and workbooks from Hodder Education.

 • Teachers
  World English is an excellent tool for studying with our great experienced English teachers.

 • Listening and Reading
  This curriculum also comes with interesting audio tracks and reading passages for our students to improve their comprehension skills.

Join the many Modulo students who have improved their English!
สัญลักษณ์คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติของโมดูโล่

Modulo Kids

หลักสูตรมาตรฐานสากลในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

หลักสูตรที่คิดค้นมาเป็นอย่างดี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในทุกด้านตั้งแต่วัยเยาว์ พัฒนาศักยภาพของเด็กตั้งแต่เริ่มเรียนกับเราที่ โมดูโล่คิดส์

การใช้ภาษาอังกฤษ

ทุกการเรียนการสอน กิจกรรมที่หลากหลาย และเกมเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง คุณครูจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในการสอนเช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ โมดูโล่มั่นใจว่า ภาษาเป็นหัวใจสำคัญในส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก

สนุกกับเกมภาษาอังกฤษ

ที่โมดูโล่คิดส์ การเรียนรุู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ คือ การได้ลงมือทำจริงด้วยตัวเอง ด้งนั้นในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ คุณครูจะใหันักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการเล่นเกมภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มเล็กๆ ขนาดไม่เกิน 4 คน เพื่อให้คุณครูได้ดูแลอย่างทั่วถึง

การฝึกสะกดคำและการอ่าน

คุณครูสอนเด็กๆให้เรียนรู้การออกเสียง สะกดคำและการอ่าน เพื่อให้เด็กๆอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว การเรียนผ่านนิทาน และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เด็กมีจินตนาการ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

หลักสูตรภาษาที่ครบเครื่อง

Modulo Kids มีการทำวิจัยและคิดค้นหลักสูตรจนได้มาซึ่ง หัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆในโลกรอบตัว โดยผนวกรวมกับการเรียนวิชาสำคัญๆเข้ามาในหลักสูตรด้วย ซึ่งได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดนตรี และศิลป

หลักสูตร Modulo Kids

เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 Beginner ไปจนถึง B2 Upper-Intermediate

โมดูโล่คิดส์ใส่ใจในบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลสูงสุดทั้งการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาการของเด็กๆ

เราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีความเก่งเฉพาะตัว การเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กๆลงมือทำด้วยตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีเด็กแต่ละคนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจกรรมที่เลือกเฟ้นมาเป็นอย่างดี จะช่วยให้เด็กๆได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง
เก่งทุกด้านตั้งแต่เริ่มเรียน

 • 1 - การสื่อสารและพัฒนาการทางภาษา
  โมดูโล่คิดส์จะเน้นให้เด็กๆพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างธรรมชาติในทุกสถานการณ์

 • 2 - พัฒนาการทางด้านร่างกาย
  คุณครูที่โมดูโล่ จะให้เด็กๆทำกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ เช่น นิ้วมือ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก

 • 3 - พัฒนาการด้านความคิดและสังคม
  โมดูโล่คิดส์ มุ่งเน้นให้เด็กๆรู้จักการทำงานกับเพื่อนๆ เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำกับผู้ตาม มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก รู้จักแก้ไขปัญหา และคิดบวก

kids.modulolearning.com
illlustration from the Modulo Kids Primary Years 1 program

บรรยากาศ

โรงเรียนของเรา ครอบครัวของเรา

แวะเข้ามาดูบรรยากาศโรงเรียนและนักเรียนเก่งๆของโมดูโล่คิดส์

Learning lots at Modulo Kids
Having fun at Modulo Kids
Reading with Sarah at Modulo Kids
Doing arts and crafts at Modulo Kids
Playing games at Modulo Kids
Discovering science at Modulo Kids

หลักสูตร

คอร์สอื่น ๆ ที่โมดูโล่

ข้อมูลสำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของโมดูโล่

หลักสูตรนานาชาติ

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ และนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษา

โมดูโล่สอนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนนานาชาติโดยใช้ทั้งระบบอังกฤษและระบบอเมริกัน คือทั้งระบบ IGCSE และ IB

โมดูโล่ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนได้มีการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นสากล เราให้ความสำคัญกับบรรยากาศการเรียนการสอน และการเรียนที่เน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและสละสลวย มีความคิดเป็นของตัวเอง คิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงการส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น

โปรแกรม EP และโรงเรียนสองภาษา

สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษระดับกลางจนถึงระดับสูง

ที่โมดูโล่ คุณครูสอนนักเรียนที่มาจากทั้งหลักสูตรสองภาษา และหลักสูตร EP เหมือนกับที่สอนนักเรียนที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษเอง

สำหรับโมดูโล่แล้ว การที่เด็กๆเรียนสองภาษาที่โรงเรียน ไม่ใช่เป็นการเรียนเพียงแค่ทักษะการใช้ภาษาเท่านั้น แต่โมดูโล่ต้องการเปิดโลก เปิดความคิดของเด็กๆ ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัยของเรา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกๆของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือเพิ่มโอกาสการทำงานให้เด็กๆในอนาคต

หลักสูตรโรงเรียนไทย

ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงพูดภาษาอังกฤษได้

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่21 โมดูโล่จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการทำข้อสอบภาษาอังกฤษต่างๆ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยทั้งพัฒนาสมอง ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในโลกที่มีกำลังปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนี้

Modulo Kids

จุดเด่น

 • สนุกและได้ลงมือทำจริง
  การได้เห็นและลงมือทำ เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ โมดูโล่คิดส์เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในทุกคลาสของการเรียน เด็กๆจะพูดภาษาอังกฤษ ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองในทุกกิจกรรม เรียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษที่นี่

 • ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
  เด็กๆในทุกวันนี้จำเป็นต้องมีทักษะสำคัญๆที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและการร่วมงานกับผู้อื่น

 • CLIL
  การเรียนการสอนที่ไม่ได้เรียนแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่โมดูโล่จะผนวกวิชาอื่นๆเข้ามาในหลักสูตรด้วย เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยเรียนผ่านภาษาอังกฤษเท่านั้น

วิธีการ

เรียนอังกฤษกับโมดูโล่ได้ไม่ยาก

เพียงทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 วัดระดับภาษา หรือ ทดลองเรียนภาษาอังกฤษ

หากน้องๆ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เราจะเริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของน้องๆ หรือถ้าน้องๆไม่มีพื้นฐาน ก็สามารถทดลองเรียนกับคุณครูของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - กำหนดเป้าหมาย

คุณครูของเราจะช่วยน้องๆและผู้ปกครองกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ และทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

โมดูโล่ ไลฟ์ คัดเลือกคุณครูที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์สูงในการสอนเด็ก เพื่อช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทางภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

เราจะช่วยให้น้อง ๆ ใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะที่ต้องการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของน้อง ๆ อีกด้วย

จุดเด่น

ทำไมต้องโมดูโล่?

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของโมดูโล่ ไม่ว่าช่วงวัยใดก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์ไปกับเราได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ทุกระดับภาษา

โมดูโล่เปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เราสอนตั้งแต่การออกเสียงจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนในระดับสูง เพื่อให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณครูที่ยอดเยี่ยม

คุณครูของเราทุกคนเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อม ความชำนาญและประสบการณ์ในการสอน
ภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนของคุณโดยเฉพาะ

ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของตัวเองและออกแบบได้ ซึ่งทีมวิชาการของเราจะช่วยวางแผนโดยอิงตามวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของผู้เรียน
นักเรียนของโมดูโล่ ไลฟ์

บรรยากาศเป็นสากล

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโมดูโล่ของเรา
ในบรรยากาศแบบอินเตอร์เนชั่นแนล โดยคุณครูเจ้าของภาษาที่มีหลากหลายเชื้อชาติ และมาจากหลากหลายทวีปทั่วโลก

ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกตารางเรียนออนไลน์ให้สอดคล้องกับวันหยุดหรือเวลาที่คุณสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นวันและช่วงเวลาไหน โมดูโล่ของเราก็สามารถช่วยจัดตารางเรียนให้คุณได้

มีคุณภาพ

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

เรียนแล้วใช้ได้จริง

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง ผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมกับได้พัฒนาทุกทักษะที่ต้องการ
ครูผู้ชายสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ โมดูโล่ ไลฟ์

คณะครูที่มีคุณภาพ

สอนสนุก ใจดี เข้าใจเด็ก ๆ

คุณครูภาษาอังกฤษของเราทุกคนผ่านการคัดเลือกอย่างดี ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนออนไลน์ และความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ คุณครูทุกคนยังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการสอนออนไลน์ และการอบรมด้านเทคนิคการสอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาออนไลน์ที่ดีเยี่ยม

คุณครูภาษาอังกฤษของเรา:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • มีคุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนของโมดูโล่
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษา

รับรองได้ว่า พวกเขาจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของเด็ก ๆ สนุก
และได้ผลอย่างแน่นอน

ทำความรู้จักคณะครูของเรา
คอร์สเรียนออนไลน์ของโมดูโล่ ไลฟ์ ใช้ระบบของ Vedamo

สื่อการเรียนการสอน

ออกแบบพิเศษเพื่อเด็ก ๆ

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโมดูโล่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าภาษาอังกฤษของน้อง ๆ อยู่ระดับไหน คอร์สเรียนทั้ง 6 ระดับของเราสามารถตอบโจทย์ได้แน่นอน

ด้วยการเรียนผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริง น้อง ๆ สามารถเห็น และพูดคุยกับครูผู้สอนผ่านวิดิโอ หรือจะ เขียน วาดรูป และพิมพ์ตอบโต้บนกระดานดิจิทัลแบบเรียลไทม์กับคุณครูก็ได้เช่นกัน ที่สำคัญ ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทุกอย่างที่น้อง ๆ เรียนในคลาสได้อีกด้วย รับรองว่าทั้งสนุก และได้ความรู้เลยล่ะ

ที่โมดูโล่ ไลฟ์ เราไม่ได้สอนเพียงแค่หลักการใช้ภาษาเท่านั้น แต่เรายังสอดแทรกวัฒนธรรมและทักษะอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ด้วย คลาสเรียนของเราจึงแตกต่าง และได้ผลจริง

"When I don’t know the words, teachers help me through explaining words’ meaning."
Felix
English for Kids
"เรียนที่โมดูโล่ สนุกกว่า รร 30% ชอบมาเรียน ที่โมดูโล่ อยากเรียนไปนานๆครับ"
Lucky
English for Kids
"คุณครูสอนสนุก ทำให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น เเละกล้าพูดกับ teacher มากขึ้น"
Sanya
English for Kids

6 ภาษา โรงเรียนเดียว

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราไม่เพียงแค่สอนภาษา แต่เราใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง เราให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเสมอ
ไม่มีโรงเรียนใดสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าเรา ทั้งหมดนี้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทย


ทดลองเรียนฟรี

รับข่าวสารจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะเป็นความลับ