สอนภาษาจีนเด็กๆ เรียนสนุก เก่งเร็ว

สอนภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ พูดจีนเป็นเร็ว

เหล่าซือสอนภาษาจีนสำหรับเด็กในห้องเรียนดิจิตอล เรียนสนุก ได้ฝึกพูดภาษาจีนกับเหล่าซือโดยตรง ได้ทั้งการพูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เด็กเก่งเร็ว

ภาษาจีนสำหรับมัธยมศึกษา
สนทนาภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็กที่ดีที่สุด เด็กเล็ก เด็กโตเรียนตัวต่อตัว

การเรียนรู้ของเด็กต้องเป็นสนุกและธรรมชาติ เริ่มต้นที่ โมดูโล่ ไลฟ์
เราเชื่อว่าคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ของเรา จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่าง มั่นใจและมีความสนุกสนาน และใช้ภาษาอย่างใช้ภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติ!

หลักสูตรของเราถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนวัยเด็กอายุตั้งแต่ 6-12 ปี ซึ่งเน้นทักษะทุกด้านและช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้เติบโตไปด้วยกัน

เรามีทีมครูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนให้กับเด็กอย่างมีคุณภาพและมีความเข้าใจในการสอนเด็กในวัยเรียนชั้นประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้รับการสอนอย่างเหมาะสมกับวัยและระดับความรู้ของพวกเขา

ดูรายละเอียดคอร์ส

คุณควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! เราวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีประสิทธิภาพ โดยผสมผสานการเรียนภาษาเข้ากับวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมใหม่ๆ และสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใส

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ของเราที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเข้ากับธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ให้พวกเขามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และเติบโตพร้อมพัฒนาทักษะภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว

นักเรียนวัยรุ่นผู้ชายกำลังเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่

หลักสูตร

คอร์สหลากหลายตามเป้าหมาย

รับรองความสนุก คุณภาพเยี่ยมสำหรับเด็ก ๆ ทุกคน

หลักสูตร EASY STEPS สำหรับเด็ก

 • คอร์สเรียนภาษาจีนสนุก ๆ ด้วยวิธีการสอนแนวใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของโมดูโล่ เรียนรู้ทุกทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ


 • ทักษะทางภาษา
  การพูด บทสนทนา และคลังคำศัพท์

 • เนื้อหาอื่น ๆ
  เพลงสำหรับเด็ก วัฒนธรรมทั่วไป

หลักสูตร MONKEY KING CHINESE

 • หลักสูตร Monkey King Chinese เป็นหลักสูตรใหม่ สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ โดยครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานภาษาจีนที่เด็ก ๆ ควรรู้ผ่านการเรียนจากบทเพลงและกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ะบท


 • ทักษะทางภาษา
  การพูด หักไวยากรณ์ และคลังคำศัพท์

 • เนื้อหาอื่น ๆ
  ชีวิตประจำวัน ความรู้รอบตัว โลกของเรา

หลักสูตร ESC

Easy Steps to Chinese

หลักสูตรยอดนิยมสำหรับเด็กจาก Beijing University Press เหมาะสำหรับนักเรียนประถมวัยโดยเฉพาะ

ฝึกสนทนา

เน้นให้เด็ก ๆ ฝึกพูดบทสนทนาอย่างง่ายได้ตั้งแต่เริ่มต้นเรียน พร้อมฝึกถาม-ตอบประโยคต่าง ๆ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

สนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ

เราเน้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะ เช่นการร้องเพลง การสันทนาการเพื่อให้การเรียนภาษาได้ผลและสนุกมากยิ่งขึ้น

พินอิน และการอ่าน

ไม่เพียงแค่การฟังพูด แต่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการอ่านพินอิน และตัวอักษรจีนอย่างง่ายด้วย

การเรียนที่ได้ผล

เหล่าซือของเรามีวิธีการสอนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เด็ก ๆ จะได้ฝึกใช้ภาษาอย่างมีแบบแผน และรู้สึกว่า 'ภาษาจีนง่ายนิดเดียว!'

Easy Steps to Chinese Kids

ตั้งแต่ HSK1 ถึง HSK4

หลักสูตรนี้ได้รับการปรับเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่ครบครัน เพื่อให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้ฝึกอ่านพินอิน ฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีน พร้อม ๆ ไปกับการฝึกทักษะการฟัง-พูด ทำให้สามารถฝึกได้ครบทั้ง 4 ทักษะ

ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ เนื้อหาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการสอนภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนชาวต่างชาติ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านทักษะการพูด และการฟังเป็นพิเศษ เพื่อให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนและสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเร็วไว

 • หนังสือ
  หนังสือชุดนี้เน้นพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนสามารถูดถาษาจีน และร้องเพลงจีนได้ตั้งแต่เริ่มคลาสแรก!

 • เหล่าซือ
  เหล่าสือเจ้าของภาษาของเราจะทำให้การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องง่าย ด้วยการสอนอย่างเป็นลำดับขั้นตั้งแต่การเริ่มต้นอ่านพินอิน และการเขียนตัวอักษรจีน

 • ไฟล์เสียง
  นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนผ่านบทเพลง บทสนทนา และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ

มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กับเราสิ!
นักเรียนผู้หญิงมัธยมกำลังเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่

หลักสูตร MKC

Monkey King Chinese

เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่ไม่มีพิ้นฐานภาษาจีนมาก่อน รับรองความสนุกในการเริ่มต้นเรียนภาษาจีนกับกิจกรรมมากมาย

การเรียนภาษา

การเรียนรู้ภาษาจีนผ่านกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น กิจกรรมวาดรูป ร้องเพลง เกมทายคำ ทำให้การเรียนภาษาจีนสนุกและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้เด็ก ๆ รักการเรียน

สนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ

เด็ก ๆ จะเรียนได้ดีหากได้ลงมือทำ คอร์สเรียนนี้จึงเต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนภาษาเพื่อเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

อ่านภาษาจีน

เด็ก ๆ จะได้เรียนอ่านพินอินและตัวอักษรจีนอย่างง่าย ผ่านนิทานที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

หลักสูตรครบครัน

Monkey Kids Chinese เป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบเพื่อการเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก ผู้ปกครองจึงมั่นใจในผลลัพธ์ได้แน่นอน

Monkey King Chinese

ตั้งแต่ HSK1 ถึง HSK2

Monkey King Chinese เป็นชุดหนังสือเรียนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กช่วงชั้นประถม 1 ถึงประถม 3 โดยแบ่งเป็นหนังสือ 2 เล่มต่อหนึ่งระดับ เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มได้รับการออกแบบเป็นพิเศษตามลำดับขั้นการเรียนรู้ภาษาของแต่ละช่วงวัย พร้อมซีดีเพื่อฝึกการฟัง และสติ๊กเกอร์เเพื่อความสนุกในการเรียรู้

ความพิเศษของหนังสือชุดนี้คือภาพวาดประกอบ สีสันสดใส ซึ่งต่างจากแบบเรียน รูปแบบเก่า รับรองได้ว่าเด็ก ๆ จะสนุกไปกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมน่าสนใจในบทเรียน พร้อมฝึกทักษะการฟังกับเหล่าซือที่โรงเรียน และทบทวนที่บ้าน

 • แบบเรียน
  เราใช้แบบเรียนคุณภาพสูงจาก BLCUP เพื่อให้เหมาะต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย พร้อมเอกสารประกอยการเรียนรู้อื่น ๆ ตามความสนใจของผู้เรียน

 • เหล่าซือ
  เหล่าซือของเราทุกคนเป็นครูเจ้าของภาษา มีวุฒิการสอน และมีประสบการ์สอนสูง

 • ไฟล์เสียง
  นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการฟังผ่านบทเพลงและบทสนทนาอย่างง่ายที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีเพื่อพัฒนาการของเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กับเราสิ!

บรรยากาศ

เป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว

บรรยากาศอบอุ่นและนักเรียนที่น่ารัก

Learning lots at Modulo Kids
Having fun at Modulo Kids
Reading with Sarah at Modulo Kids
Doing arts and crafts at Modulo Kids
Playing games at Modulo Kids
Discovering science at Modulo Kids

วิธีการ

เรียนภาษาได้ไม่ยาก

แค่ทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา หรือ ทดลองเรียนภาษาจีน

หากน้องๆ มีพื้นฐานภาษาจีน เราจะเริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของน้องๆ หรือถ้าน้อง ๆ ไม่มีพื้นฐาน ก็สามารถทดลองเรียนกับเหล่าซือของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - กำหนดเป้าหมาย

เหล่าซือของเราจะช่วยน้อง ๆ และผู้ปกครองกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ และทักษะภาษาจีนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

โมดูโล่ ไลฟ์ คัดเลือกเหล่าซือที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์สูงในการสอนเด็ก เพื่อช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทางภาษาจีนของน้อง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

เราจะช่วยให้น้อง ๆ ใช้ภาษาจีนในทุกทักษะที่ต้องการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนของน้อง ๆ อีกด้วย

จุดเด่น

ทำไมต้องโมดูโล่?

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเราเริ่มตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป ไม่ว่าช่วงวัยใดก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์ไปกับเราได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ทุกระดับภาษา

โมดูโล่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เราสอนตั้งแต่การออกเสียงจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมให้น้องๆ เพื่อพัฒนาภาษาจีนของน้อง ๆ ได้อย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

เหล่าซือที่ยอดเยี่ยม

เหล่าซือของเราทุกคนเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความพร้อมทั้งความชำนาญและประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก

คอร์สเรียนที่มีความพิเศษ

ผู้ปกครองสามารถพูดคุยกับคุณครูทีมวิชาการของเรา เพื่อวางแผนคอร์สเรียนภาษาจีนของน้อง ๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ความต้องการ และความสนใจของน้อง ๆ โดยเฉพาะ
นักเรียนของโมดูโล่ ไลฟ์

บรรยากาศเป็นสากล

น้องๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโมดูโล่ของเรา ในบรรยากาศแบบอินเตอร์เนชั่นแนล โดยคุณครูเจ้าของภาษาที่มีหลากหลายเชื้อชาติ และมาจากหลากหลายทวีปทั่วโลก

ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

น้องๆ สามารถเลือกตารางเรียนออนไลน์ให้สอดคล้องกับวันหยุดหรือเวลาที่น้องๆ สะดวก ไม่ว่าจะเป็นวันและช่วงเวลาไหน โมดูโล่ของเราก็สามารถช่วยจัดตารางเรียนให้น้อง ๆได้

คุณภาพคือสิ่งสำคัญ

ที่โมดูโล่ เราใส่ใจในนักเรียนทุกคน น้อง ๆ จะได้เรียนคอร์สภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมแอบแฝงอย่างแน่นอน

เรียนแล้วใช้ได้จริง

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง ผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนภาษาจีนออนไลน์ พร้อมกับได้พัฒนาทุกทักษะที่ต้องการและจำเป็น
ครูผู้หญิงสอนภาษาจีนออนไลน์ของ โมดูโล่ ไลฟ์

เหล่าซือที่มีคุณภาพ

สอนสนุก ใจดี เข้าใจเด็ก ๆ

เหล่าซือของเราทุกคนผ่านการคัดเลือกอย่างดี ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนออนไลน์ และความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ เหล่าซือทุกคนยังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการสอนออนไลน์ และการอบรมด้านเทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนภาษาออนไลน์ที่ดีเยี่ยม

เหล่าซือของเรา:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • มีคุณวุฒิด้านการสอน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนของโมดูโล่
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษา

รับรองได้ว่า พวกเขาจะทำให้การเรียนภาษาจีนออนไลน์ของเด็ก ๆ สนุก
และได้ผลอย่างแน่นอน

ทำความรู้จักคณะครูของเรา
คอร์สเรียนออนไลน์ของโมดูโล่ ไลฟ์ ใช้ระบบของ Vedamo

สื่อการเรียนการสอน

ออกแบบพิเศษเพื่อเด็ก ๆ

สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนของโมดูโล่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าภาษาจีนของน้อง ๆ อยู่ระดับไหน คอร์สเรียนทั้ง 6 ระดับของเราสามารถตอบโจทย์ได้แน่นอน

ด้วยการเรียนผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริง น้อง ๆ สามารถเห็น และพูดคุยกับครูผู้สอนผ่านวิดิโอ หรือจะ เขียน วาดรูป และพิมพ์ตอบโต้บนกระดานดิจิทัลแบบเรียลไทม์กับคุณครูก็ได้เช่นกัน ที่สำคัญ ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทุกอย่างที่น้อง ๆ เรียนในคลาสได้อีกด้วย รับรองว่าทั้งสนุก และได้ความรู้เลยล่ะ

ที่โมดูโล่ ไลฟ์ เราไม่ได้สอนเพียงแค่หลักการใช้ภาษาเท่านั้น แต่เรายังสอดแทรกวัฒนธรรมและทักษะอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ด้วย คลาสเรียนของเราจึงแตกต่าง และได้ผลจริง

"I feel so good studying Chinese with Modulo. Teachers are friendly.
Kaooat
Chinese for Kids
"Modulo gives me tons of knowledge. I can speak, read, and write Chinese well."
Mungkorn
Chinese for Kids
"เรียนที่โมดูโล่สนุกมากครับ คุณครูใจดี มีเกมส์สนุกๆให้เล่นเยอะเลย"
Karn
Chinese for Kids

5 ภาษา โรงเรียนเดียว

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดลองเรียนกับคุณครูฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนสำหรับเด็กอันดับหนึ่ง ที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ เราไม่เพียงแต่สอนภาษา แต่เราใส่ใจในสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการจะเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ และสนุกสนาน ไม่มีโรงเรียนใดที่สอนภาษาในแบบของโมดูโล่ เพราะเรามุ่งเน้นความสำคัญของคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งหมดนี้ทำให้โมดูโล่เป็นผู้นำ
ด้านการเรียนภาษาที่มีคุณภาพสูงสุดในประเทศไทย


ทดลองเรียนฟรี

รับข่าวสารจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมลของคุณจะเป็นความลับ