คอร์สเรียนภาษาเกาหลีสำหรับนักเรียนที่ดีที่สุด

พัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพื่อเพิ่มคะแนนและเกรดที่โรงเรียนหรือที่มหาวิทยาลัยได้

คอร์สโมดูโล่ไลฟ์ คุณจะได้เรียนในสิ่งที่คุณต้องการ เรียนภาษาเกาหลีทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน คอร์สสำหรับนักเรียนมัธยม หรือเรียนมหาวิทยาลัย เรียนสะดวกจากที่บ้านได้

ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ใหญ่      ภาษาเกาหลีสำหรับเด็ก

หลักสูตรภาษาเกาหลีออนไลน์ของโมดูโล่ ไลฟ์ เหมาะกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งใน โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา รวมถึง โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล

คอร์สเรียนของเราถูกออกแบบมาให้เหมาะกับกลุ่มวัยเรียน ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทักษะภาษาเกาหลีทุกด้านที่นักเรียนต้องการและสามารถช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได้ทุกระดับ ทั้งในเรื่องของความรู้ ความสนุก และการนำไปใช้ในชีวิตจริง เพราะเรามุ่งหวังให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด! ครูของเราทุกคนมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษาเกาหลีสำหรับนักเรียนทุกระดับที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง

เรามีแนวทางการสอนที่ไม่เหมือนใครและมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาเกาหลีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ที่เราเน้นการผสมผสานภาษาเกาหลีกับวัฒนธรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลี ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและน่าสนใจ ทำให้นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้อย่างมั่นใจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ CEFR
an online female teeange student of Modulo Live

ภาษาเกาหลี

หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน

โปรแกรมออนไลน์สำหรับโรงเรียนนานาชาติ

เหมาะสำหรับนักเรียนและการสอบต่างๆ

เราสอนนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ทั้งหลักสูตรอังกฤษ และอเมริกัน ร่วมไปถึง IGCSE และ โปรแกรมประกาศนียบัตร โดยการผสมผสานการเรียนแบบตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโดยใช้จุดเด่นของแต่ละที่ รวมไปถึงเทคนิคและวิธีการสอนภาษาเกาหลีที่ได้ผลจริง

โมดูโล่ ไลฟ์ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมสู่ความเป็นสากล เราจึงได้เตรียมสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ที่เหมาะสม และการสอนในแบบนานาชาติเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความคิดอย่างอิสระ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และความร่วมมือให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า คอร์สเรียนออนไลน์ของเรา มีคุณภาพสูงและสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาษาเกาหลีให้กับผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม

โปรแกรมสำหรับโรงเรียนสองภาษา

สนทนาภาษาเกาหลีสำหรับนักเรียน

เราสอนนักเรียนจากโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษในรูปแบบเดียวกันกับเด็กต่างชาติที่อายุเท่ากัน

การเรียนมากกว่าสองภาษาเป็นอะไรที่มากกว่าเพียงแค่ทักษะทางภาษา แต่มันเป็นการสร้างและพัฒนาความคิดที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21 และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเรียนมหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคต

โปรแกรมสำหรับโรงเรียนไทย

สำหรับนักเรียนที่เริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลี

การเรียนภาษาเกาหลีเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมสำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่21 โมดูโล่จึงต้องการจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและเตรียมพร้อมก่อนสอบ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่เพียงแค่ช่วยพัฒนาสมอง แต่ยังรวมไปถึงช่วยพัฒนาผลการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งจะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เอกสารสื่อการสอนของเรา

ดูตัวอย่างสื่อการสอนที่เราใช้สำหรับการสอน

 • หลักสูตรตัวอย่าง
  เราสอนครอบคลุมทุกด้านของภาษาเกาหลีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สนทนาในภาษาเกาหลีผ่านกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน

 • รายงานผลการเรียน
  เราจัดเตรียมแบบทดสอบนักเรียนของเราและมีรายงานความคืบหน้าของผลการเรียน เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาของนักเรียน

 • ใบรับรองการเรียน
  หลังจากจบคอร์สเรียน นักเรียนของเราจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำเร็จของพวกเขาโดยใช้มาตรฐาน CEFR ในการประเมิน

picture of a Korean teenage student at Modulo Language School

คอร์สสำหรับวัยเรียน

มุ่งเน้นภาษาสำหรับนักเรียนทุกคน

หลักสูตรมาตรฐานของเราจะเน้นในด้านการพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาษา ซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการเตรียมทักษะต่างๆ เพื่อสอบและการเรียนภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีควบคู่กันไปด้วย


เรียนภาษาเกาหลีกับมหาวิทลัยโซล

เริ่มตั้งแต่ A1 เริ่มต้น ไปจนถึง C2 ระดับสูง

เรียนภาษาเกาหลีไปพร้อมกับหนังสือชุด SNU ได้ทั้ง 6 ระดับ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง เน้นการเรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์และสำนวนต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้หลักภาษาและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม

หลักสูตรพิเศษที่เน้นทักษะการสื่อสารเป็นหลัก ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดอย่างเต็มที่ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาไวยากณ์ คำศัพท์ และวัฒนธรรมเกาหลีในทุก ๆ บท เสมือนเรียนอยู่ที่ประเทศเกาหลี
หลักสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เรียนที่มีอายุตั้ง 11-18 ปี

 • หนังสือ
  หนังสือภาษาเกาหลีชุด Seoul National University ประกอบด้วยหนังสือเรียนทั้งหมด 6 ระดับซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาแห่งชาติเกาหลี และเป็นที่นิยมใช้แพร่หลาย

 • คุณครูของเรา
  หนังสือเรียนชุด Seoul National University เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม เหมาะที่จะเรียนรู้กับครูที่มากประสบการณ์ของเรา

 • สื่อการสอนด้วยเสียง
  Thiหลักสูตรนี้ยังมาพร้อมกับ CD สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการฟัง

พร้อมเรียนภาษาเกาหลีไปพร้อมกับนักเรียนอีกมากมายของเราแล้วหรือยัง!

วิธีการ

เรียนติวเสริมกับโมดูโล่ได้ไม่ยาก

เพียงทำตาม 4 ขั้นตอนนี้

1 - วัดระดับภาษา หรือ ทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่น

หากคุณมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เราจะเริ่มจากการวัดระดับภาษา เพื่อประเมินทักษะทางภาษาของคุณ หรือถ้าคุณไม่มีพื้นฐาน
ก็สามารถทดลองเรียนกับคุณครูของเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2 - กำหนดเป้าหมาย

คุณครูของเราจะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน โดยอิงจากวัตถุประสงค์ และทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม รวมถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

3 - การเรียนภาษา

โมดูโล่ ไลฟ์ ได้คัดเลือกคุณครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์สูงในการสอนสำหรับติวเสริม เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นของคุณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4 - การสื่อสาร

เราจะช่วยให้คุณใช้ภาษาญี่ปุ่นในทุกทักษะที่คุณต้องการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถพัฒนาและเพิ่มเกรดสำหรับผลการเรียน และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของคุณอีกด้วย

จุดเด่น

ทำไมต้องโมดูโล่ ไลฟ์

เราดูแลและใส่ใจนักเรียนทุกคน

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของโมดูโล่ ไม่ว่าช่วงวัยใดก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ไปกับเราได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ทุกระดับภาษา

โมดูโล่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เราสอนตั้งแต่การออกเสียงจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนในการติวเสริม เพื่อให้คุณพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของคุณได้อย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

เซนเซที่ยอดเยี่ยม

เซนเซของเราทุกคนเป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความพร้อมทั้งความชำนาญและประสบการณ์ในการสอน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อติวเสริม

คอร์สเรียนของคุณโดยเฉพาะ

ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นของตัวเองและออกแบบได้ ซึ่งทีมวิชาการของเราจะช่วยวางแผนโดยอิงตามวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของผู้เรียน
Modulo Live student

บรรยากาศเป็นสากล

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโมดูโล่ของเรา
ในบรรยากาศแบบอินเตอร์เนชั่นแนล โดยคุณครูเจ้าของภาษาที่มีหลากหลายเชื้อชาติ และมาจากหลากหลายทวีปทั่วโลก

ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกตารางเรียนออนไลน์ให้สอดคล้องกับวันหยุดหรือเวลาที่คุณสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นวันและช่วงเวลาไหน โมดูโล่ของเราก็สามารถช่วยจัดตารางเรียนให้คุณได้

มีคุณภาพ

ที่โมดูโล่ คุณจะได้เรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

เรียนแล้วใช้ได้จริง

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง ผู้เรียนจะสนุกไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับได้พัฒนาทุกทักษะที่ต้องการ
a female online Korean teacher from Modulo Live

คุณครูที่ยอดเยี่ยมของเรา

เพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุด

คุณครูชาวเกาหลีของโมดูโล่ ไลฟ์ทุกคนผ่านการคัดเลือก ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสอนออนไลน์แบบเฉพาะเพิ่มเติมกับโมดูโล่ ไลฟ์อีกด้วย นอกจากนี้ตลอดการทำงานที่โมดูโล่ ครูจะได้รับการอบรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้เรียนภาษาเกาหลีออนไลร์กับครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพที่สุด:

 • เป็นเจ้าของภาษา
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใบรับรองการสอน และมีคุณวุฒิด้านการสอนครบถ้วน
 • ผ่านการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ของโมดูโล่
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสอนภาษาแบบออนไลน์

รับรองได้ว่า พวกเขาจะทำให้การเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ของคุณสนุก และได้ผลอย่างแน่นอน

Meet our teachers
Modulo Live online classroom using Vedamo

สื่อการเรียนการสอน

ออกแบบพิเศษเพื่อคุณ

สื่อการสอนของโมดูโล่ ไลฟ์จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยให้คุณพูดภาษาเกาหลีได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น สื่อการสอนของทั้ง 6 ระดับภาษา จะมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้คุณฝึกฝนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทักษะระดับสูง

ด้วยการเรียนผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริงของโมดุโล่ ไลฟ์ คุณสามารถเห็นและพูดคุยกับครูผู้สอนผ่านวิดิโอ เขียน วาดรูป หรือพิมพ์ตอบโต้บนกระดานดิจิทัลแบบเรียลไทม์ และส่งข้อความหากันได้ ที่สำคัญ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทุกอย่างที่เรียนในคลาสได้อีกด้วย รับรองว่าทั้งสนุก และได้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย

เราไม่สอนเพียงแค่หลักการใช้ภาษา แต่เรายังสอดแทรกวัฒนธรรมและเนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลี อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย หรือแคนาดาตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคนด้วย คลาสเรียนของเราจึงแตกต่าง และได้ผลจริง

แพลตฟอร์ม โมดูโล่ ไลฟ์

หลักสูตรติวภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ใช้งานง่าย

เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมทุกระดับ ทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ

ห้องเรียนเสมือนจริง

เพียงนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนของโมดูโล่ ไลฟ์ คุณจะได้พบกับครูเจ้าของภาษา
ในบรรยากาศที่ทันสมัย พร้อมกระดานดิจิทัลสำหรับเขียน พิมพ์ วาดรูป และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่สำคัญ คุณสามารถดาวน์โหลดทุกอย่างในคลาสเรียนและบันทึกเก็บไว้ได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มน่าเชื่อถือ

เรารู้ดีว่าทุกนาทีมีค่า เราจึงเลือกใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่ายและมีหลายฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อประสบการณ์
การเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ใช้งานง่าย

คลาสเรียนออนไลน์ของโมดูโล่ ไลฟ์
ใช้ระบบพิเศษผ่านเว็บเบราเซอร์ ที่ให้ภาพวิดีโอและเสียงคมชัด มีคุณภาพ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ให้วุ่นวาย

มีประสิทธิภาพ

โมดูโล่ ไลฟ์ จะทำให้การเรียนของคุณเป็นไปอย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิกเดียว คุณก็สามารถพูดคุยและเข้าถึงสื่อการสอนมากมาย และพร้อมที่จะเริ่มคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ได้ทันที
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคอร์สเรียนของโมดูโล่

6 ภาษา โรงเรียนเดียว

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อทดสอบวัดระดับภาษาฟรี

โมดูโล่เป็นโรงเรียนสอนเสริมภาษาญี่ปุ่นชั้นเยี่ยม เราไม่เพียงแต่สอนภาษา แต่เรายังให้ความสำคัญกับสิ่งที่นักเรียนต้องการจะเรียนเป็นหลักเสมอมา
ไม่มีโรงเรียนใดสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ได้เท่าเรา ทั้งหมดนี้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทย


ทดลองเรียนฟรี
"คุณครูสอนสนุกและดูมีความสุขที่ได้เจอนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย 사랑해요선생님"
PraeMaii
Korean for Teens
"ชอบเรียนเพราะสนุกและได้ความรู้ด้วยค่ะ มีทั้งเรียนในหนังสือและนอกหนังสือด้วย"
PintPint
Korean for Teens
"I am studying Korean at Modulo. It’s fun class. I want to have class more often."
Ning
Korean for Teens

เกาหลี

ทำไมต้องเรียนภาษา

การเรียนภาษาเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

Forbidden city, Gyeongbokgung Palace, Korea

วัฒนธรรมเกาหลี

หลาย ๆ คนเรียนรู้และซีมซับวัฒนธรรมเกาหลีผ่านรายการทีวี ซีรีย์ ภาพยนตร์ หรือดนตรี เพลงเค-ป็อป คุณก็อาจเป็นหนึ่งในนั้น หากคุณเคยดูภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง "Parasite" ของบงจุนโฮ ซีรีย์ยอดฮิตอย่าง "Crash landing on You" หรือเพลงของศิลปินเกาหลีที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง BTS EXO และ BLACKPINK แน่นอนว่า นอกเหนือจากความสนุกและความประทับใจในตัวดาราและเนื้อเรื่องแล้ว เรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ด้วย และนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลดี ๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจภาษา ผู้คน และประเทศเกาหลีได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อคุณเริ่มเรียนภาษาเกาหลีกับเรา
รับรองว่า คุณจะสามารถเข้าใจภาษาเกาหลีได้เร็วไว จะดูซีรีย์ ก็ไม่ต้องง้อซับไตเติ้ลอีกต่อไป

ติดต่อเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียน

ท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้

หากคุณชื่นชอบการท่องเที่ยว และชอบไปเกาหลีใต้บ่อย ๆ ไม่ว่าคุณจะเที่ยวเป็นหมู่คณะ แบกแป้เที่ยว หรือเที่ยวแบบคนท้องถิ่น การเรียนรู้ภาษาเกาหลีก็ย่อมเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน เพียงแค่เรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน คุณก็สามารถอ่านแผนที่ ป้ายบอกทาง สั่งอาหาร ช้อปปิ้ง หรือต่อราคาได้อย่างง่ายดาย
หากคุณพูดเกาหลีได้ รับรองเลยว่า คุณจะได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแน่นอน

ทำงานี่เกาหลี

หากคุณต้องทำงานกับคนเกาหลี หรือทำงานร่วมกับบริษัทของประเทศเกาหลี อย่าง Samsung LG หรือ Hyundai การเรียนภาษาเกาหลีจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณอย่างแน่นอน หรือหากคุณสื่อสารภาษาเกาหลีได้ โอกาสในการว่าจ้างงานโดยบริษัทเกาหลีของคุณก็จะเพิ่มสูงขึ้น

การเขียนภาษาเกาหลี

คุณอาจคิดว่าการเขียนภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องยาก แต่สำหรับ ภาษาเกาหลีนั้น การเรียนรู้ตัวอักษรฮันกุลนั้นง่ายกว่าที่คิด ด้วยระบบการเขียน-อ่านที่เป็นระเบียบ และมีความคล้ายคลึงภาษาไทยสูง การเรียนอ่าน-เขียนภาษาเกาหลีจึงไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณสามารถอ่านออกเขียนได้ คุณก็จะสามารถเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้น

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Nelson Mandela

รับข่าวสารจากโรงเรียน

ที่อยู่อีเมล์ของคุณจะเป็นความลับ